Nūjo ar vēju

Nūjo ar vēju

 

Liepājas ģimenes nūjošanas festivāla ''Vēju maršs'' 2018 nolikums


LIEPĀJAS ĢIMENES NŪJOŠANAS FESTIVĀLS VĒJU MARŠS 2018 - NOLIKUMS

 1. Mērķis un uzdevumi.
  1.1. Popularizēt veselīgu un sportisku dzīves veidu;
  1.2. Veicināt nūjošanas kā sporta veida prestižu un atpazīstamību Liepājā, Kurzemē un Latvijā;
  1.3. Veicināt Liepājas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, attīstīt sporta tūrismu;
  1.4. Pulcēt kopā pieredzes apmaiņai aktīvos nūjotājus no Latvijas un ārvalstīm;

1.5. Iesaistīt festivālā visplašāko dalībnieku loku, piedāvājot

 • nūjošanas apmācību,
 • brīvdabas vingrošanu,
 • fizioterapeita un uztura speciālista konsultācijas,
 • bērniem - seno latvju spēles,
 • visiem interesentiem kultūras programmu ar dzīvās mūzikas koncertu.
 1. Vieta un laiks.
  2.1. Festivāls „Vēju maršs” notiek Liepājā, 2018. gada 26. maijā.

2.2. Sacensību starta un finiša vieta ir Liepājas Jūrmalas parks, Jūrmalas iela 2;

2.3. Starts plkst. 11:00.

 1. Organizatori
  3.1. Festivālu organizē biedrība ’’Nūjo ar vēju’’;
  3.2. Sacensības atbalsta Liepājas pilsētas dome.
 1. Dalībnieki
  7.1. Liepājas nūjošanas festivālā „Vēju maršs” var pieteikties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma;
  7.2. Dalībnieki, kas dzimuši 2011. gadā un jaunāki, distancē dodas tikai kopā ar vecākiem.
  7.3. Dalībnieki startē tikai ar nūjošanai paredzētām nūjām.
 1. Vecuma grupas.
  3.1. Atsevišķas vecuma grupas netiek izdalītas.
 1. Nūjošanas distances.
  4.1. Īsā (tautas) distance – 6 km;

4.2. Vidējā distance – 12 km;
4.3. Garā (sportiskā) distance – 18 km;
4.4. Sacensību dalībnieki startē no kopēja starta, katras distances dalībnieki veic pusi distances pludmalē turp līdz norādītajai apgriešanās vietai, tad pusi atpakaļ.
4.5. Sacensību dalībnieks reģistrējoties izvēlas savai veiktspējai atbilstošu nūjošanas distanci – 6, 12 vai 18 km.

4.6. Trase izplānota galvenokārt pa smilšaino pludmali;
4.7. Trases segums – 100m asfalts un pārējais - pludmales smiltis;
4.8. Sacensību starta laikā transporta kustība Jūrmalas ielas galā būs ierobežota un tiks kontrolēta ar Liepājas pašvaldības policijas darbinieku palīdzību;
4.9. Ūdens punkti trasē tiks izvietoti finišā, kā arī distancē pēc 3km, 6km un 9km;
4.10. Trases shēma apskatāma www.nujoarveju.lv;
4.11. Laika limits:

 • 6 km distancei 90 minūtes,
 • 12 km distancei 150 minūtes;
 • 18 km distancei 200 minūtes.

4.12. Katram dalībniekam laiks tiks fiksēts ar laika čipa palīdzību;

 1. Pieteikšanās un reģistrācija.
  5.1. Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija internetā.

Lai veiktu reģistrāciju online, līdz 2018. gada 23. maija pulksten 24:

 • mājaslapā nujoarveju.lv jāaizpilda nūjošanas festivāla “Vēju maršs” pieteikuma forma;
 • piesakoties dalībai festivālam, dalībnieks apņemas pie numura saņemšanas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), kā arī rakstiski apliecināt, ka ir konsultējies ar ārstu un uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
 • Dalībnieks festivāla dienā reģistratūrā paraksta festivāla dalības pieteikumu.

5.2. Starta numuri tiek piešķirti reģistrācijas kārtībā, katrai distancei būs savas krāsas numurs.
5.3. Nepareizu reģistrācijas datu maiņu iespējams veikt līdz 2018. gada 26. maijam plkst. 10:00, par to paziņojot rakstiski sacensību reģistratūrā.

 

5.4. Dalībnieku reģistrācija festivāla dienā klātienē.

 • Festivāla dienā, 26. maijā, pieteikšanās tiek veikta klātienē, reģistratūrā no plkst. 09:00 līdz plkst. 10:30.
 • Reģistrējoties kādai no festivāla nūjošanas distancēm klātienē, dalībnieks:
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).;
 • aizpilda festivāla dalības pieteikumu.
 1. Dalības maksa.
  6.1. Dalība pasākumā ir bezmaksas.
  6.2. Dalībā ietilpst:
 • trases nodrošināšana,
 • dalībnieka numurs,
 • laika kontrole ar čipu,
 • finišētāja medaļa,
 • mantu glabātuve,
 • lekcijas par veselīgu dzīves veidu,
 • bērniem - seno latvju spēles,
 • vingrošana un izklaides starta/ finiša zonā,
 • zupa pēc finiša,
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un brīvprātīgo palīgu pakalpojumi festivāla laikā.
 1. Dalības nodošana citai personai
  10.1. Starta numuru nav iespējams nodot citai personai.
 1. Numuru saņemšana.
  8.1. Numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistratūrā plkst.9.00 -10.30.
  8.2. Numura saņemšanai nav iespējams pilnvarot citu personu.
 1. Numuru piestiprināšanas noteikumi.
  9.1. Dalībnieka numurs jāpiestiprina dalībniekam priekšpusē redzamā vietā.
  9.2. Dalībnieki starta koridoru ieņem individuāli.
  9.3. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu un brīvprātīgo palīgu norādītais maršruts un distances koridors.
  9.4. Numurus dalībnieki saglabā piemiņai.
 1. Ģimenes nūjošanas festivāla “Vēju maršs 2018” programma:

Līdz 9.00 Skatuves, telšu un cita tehniskā nodrošinājuma izvietošana un montāža.

9.00 Sākas dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana teltī Jūrmalas parkā.

10.30 Reģistrācijas slēgšana.

10.30 Sāk darboties dīdžejs un pasākuma vadītāja.

10.40 Iesildīšanās un sagatavošanās nūjošanas distancēm instruktora vadībā.

10.50 Pasākuma atklāšanas uzruna.

11.00 Starts visām trim nūjošanas distancēm.

11.00-12.30 Nūjošanas virtuve I:

 • trenere Lindu Andrusu, lekcija par nūjošanu un pareizas tehnikas demonstrējumi, nūjošanas apmācības iesācējiem starta/finiša zonā Jūrmalas parkā.

11.00-13.30 Aktivitātes bērniem

 • „Krāsu karuselis”: seno latvju spēles ar cūku ganīšanu, vēju propelleru laišanu pa vējam, vilciņu dīdīšanu, zīmēšanu ar vilciņu.

11.40 Ierodas pirmie nūjotāji no 6 km distances.

12.00 – 14.30 Zupa nūjošanas distanču veicējiem.

12.00 – 13.30 Nūjošanas virtuve II:

 • fitnesa treneris Robertu Radičuku, lekcija un praktiska nodarbība: brīvdabas veselības vingrošana un stiepšanās

12.20 Ierodas pirmie nūjotāji no 12 km distances.

12.30 – 13.30 Nūjošanas virtuve III:

 • fizioterapeite Solveiga Rozentāle par aktīvu dzīvesveidu.
 • uztura speciāliste Līga Dobrevaļska par veselīgu uzturu ģimenē.

13.00 Sagaidām pirmos nūjotājus no 18 km distances.

13.30 – 14.30 Grupas „Zari” koncerts.

14.20 Nūjošanas trašu slēgšana.

14.30 - 15.00 Pieredzes apmaiņa un „Vēju marša 2018” nobeigums.

15.00 - 17.00 Tehniskā nodrošinājuma demontāža un teritorijas sakopšana.

 1. Rezultātu apkopošana un publicēšana.
  11.1. Sacensību rezultāti tiek fiksēti elektroniski ar laika čipu, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.

11.2. Rezultāti tiek publicēti www.nujoarveju.lv mājas lapā ne vēlāk kā 28. maijā dalībnieku personīgai zināšanai.
11.3. Pirmējie rezultāti būs pieejami festivāla dienā izdrukas formā.
11.3. Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.
11.4. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst festivāla laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai Liepājas pilsētas domes vai biedrības „Nūjo ar vēju” mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

 1. Apbalvošana
  12.1. Visi dalībnieki, kas veiks savu izvēlēto distanci un iekļausies tās laika limitā, finišā saņems „Vēju marša 2018” piemiņas medaļas.

12.2. Trīs ātrākie vīrieši un sievietes 12 un 18 km sportiskajās distancēs tiks apbalvoti ar “Vēju marša 2018” trofejām. 

 1. Latvijas nūjošanas balva.

13.1. Pasākums iekļauts Latvijas Nūjošanas balvas (LNB) ieskaitē un LNB dalībniekiem atkarībā no izvēlētās distances dod 6,12 vai 18 ieskaites punktus. 

 1. Veselība un drošība.
  14.1. Nūjošanas maršrutu starta un finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
  14.2. Reģistrējoties festivālam un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori rekomendē konsultēties ar ģimenes ārstu ikvienu dalībnieku, kas nav pārliecināts par savu veselības stāvokli, lai veiktu izvēlēto nūjošanas distanci.
  14.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem nūjošanas maršruta veikšanas laikā.
  14.4. Dalībniekus trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem.

14.5. Dalībniekiem jāievēro nūjošanas nūju lietošanas drošības noteikumi. 

 1. Pretenzijas
  15.1. Pretenzijas tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša. Saņemtās pretenzijas tiks izskatītas nekavējoties.
  15.2. Visas pretenzijas par rezultātiem tiks pieņemtas rakstveidā 24 stundu laikā pēc rezultātu publicēšanas iesniedzot sacensību rīkotājiem. Pretenzijas tiks izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas. 
 2. Personas datu aizsardzība

16.1. Biedrība ”Nūjo ar vēju” kā festivāla organizators ciena čempionāta dalībnieku privātumu. Ar biedrības datu privātuma politiku iespējams iepazīties nujoarveju.lv mājaslapā. Datu pārzinis ir biedrība ” Nūjo ar vēju”, adrese: Grobiņa, Jāņu iela 13, LV 3430.

16.2. Piesakoties festivālam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei pasākuma organizēšanas vajadzībām. Festivāla rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

16.3. Publiski redzamajos rezultātos ir redzama dalībnieka distance, vārds, uzvārds, dzimums un distances veikšanas laiks. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz e-pastu nujoarveju@inbox.lv Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas festivāla dalībniekiem.

16.4. Jebkurā brīdī festivāla dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

16.5. “Vēju marša 2018” dalībnieki, piesakoties dalībai, piekrīt festivāla laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai festivāla organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.nujoarveju.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

16.6. Dalībnieks, piesakoties festivālam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām festivāla informācijā, kā arī citās nūjošanas pasākumu norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu: nujoarveju@inbox.lv

17. Datu privātuma politika.

Šī informācija paskaidro kā tiek apstrādāta lietotāju informācija un kam tā ir pieejama:

 • “Nūjo ar vēju”  vāc datus, lai nodrošinātu dalībnieku dalību festivālā un rezultātu apkopošanu.
 • Mēs izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes vai unikālos identifikatorus, lai anonīmi identificētu jūsu datoru vai ierīci, lai mēs spētu sniegt labāku pakalpojama lietojamību. Mūsu sistēmas glabā informāciju par izmantoto web pārlūku, operētājsistēmu un IP adresi.
 • “Nūjo ar vēju” var vākt informāciju, kas apliecina Jūsu personību, izmantojot tādus datus kā vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi.
 • “Nūjo ar vēju” veic klienta personas datu apstrādi Personas datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, nenodod klienta personas datus trešajām personām.
 • “Nūjo ar vēju” personu datus glabā datus nenoteiktu laika posmu.
 • “Nūjo ar vēju” nedalās ar personu datu informāciju ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem.
 • Ja Jums rodas papildus jautājumi vai bažas par Jūsu datu privātumu, lūdzu, jūtieties droši un sazinieties ar mums elektroniski.
 • Ja Jūs esat mums snieguši savu kontaktinformāciju, taču Jūs negribat, lai tā tiktu izmantota reklāmas vajadzībām, Jūs to varat atzīmēt, veicot reģistrāciju dalībai festivālā.
 • “Nūjo ar vēju”  apņemas nodrošināt nepieciešamo Jūsu datu drošību. Mēs šifrējam datu pārsūtīšanas kanālus un visus datus, kas saistīti ar personas datiem, taču neviena šifrēšanas metode nenodrošina aizsardzību pret cilvēku izraisītām kļūdām vai hakeru uzbrukumiem.

Šī privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunota 2018. gada aprīlī un ir spēkā līdz jaunajām izmaiņām.

 1. Izmaiņas festivāla nolikumā
  18.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to informējot nujoarveju.lv mājas lapā.

 

Komentāri (0)  |   Skatīts: 443x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ