Nūjo ar vēju

Nūjo ar vēju

 

Biedra iestāšanās pieteikums


Nūjotāju biedrība

 "Nūjo ar vēju"

tālr. +371-27077950, +371-26462030, +371-27038416, +371-26300834

mājas lapa www.nujo-ar-veju.1s.lv, e-pasts: nujoarveju@inbox.lv

_____________________________________________________________________________________

 Liepājā,

20____. gada _____. ___________________________

 

BIEDRA IESTĀŠANĀS PIETEIKUMS

 Vārds, uzvārds:

 ..........................................................................................................................................

 Personas kods: ____________-_____________

 Adrese: ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 E-pasts: .......................................................................tālrunis.......................................

 Darba vieta, ieņemamais amats:

.........................................................................................................................................

 Iestāšanās mērķis:

..........................................................................................................................................

Interešu loks:

..........................................................................................................................................

 

Iesniedzot šo pieteikumu, lūdzu uzņemt mani Liepājas nūjotāju biedrībā „ Nūjo ar vēju” par biedru.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar biedrības statūtiem, tiem piekrītu un apņemos tos ievērot.

Apņemos izpildīt biedru kopsapulču un valdes lēmumu prasības, ievērot LR likumus, ar savu rīcību nediskreditēt biedrību „Nūjo ar vēju”  un neveikt darbību, kas ir pretrunā ar biedrības mērķiem un uzdevumiem.

Piekrītu, ka augstāk uzrādītie dati tiks iekļauti Liepājas nūjotāju  biedrības „Nūjo ar vēju” biedru reģistrā, kā arī piekrītu savu datu apstrādei biedrības vajadzībām.

Esmu informēts, ka uz iestāšanās brīdi biedrības biedra naudas gada apmērs ir EUR 15.00.

Apņemos godprātīgi maksāt biedra naudu.

 

 

__________________________________

paraksts

Komentāri (0)  |  2013-01-31 19:27  |  Skatīts: 2409x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ