Nūjo ar vēju

Nūjo ar vēju

 

Liepājas nūjošanas festivāla Vēju maršs 2017 nolikums.1. Mērķis un uzdevumi.

1.1. Veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu;
1.2. Veicināt nūjošanas kā sporta veida prestižu un atpazīstamību Liepājā, Kurzemē un Latvijā;
1.3. Veicināt Liepājas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, attīstīt sporta tūrismu;
1.4. Pulcēt kopā pieredzes apmaiņai aktīvos nūjotājus no Latvijas un ārvalstīm.

2. Vieta un laiks.
2.1. Festivāls „Vēju maršs” notiek Liepājā, 2017. gada 10. jūnijā.
2.2. Sacensību starta un finiša vieta Liepājas Jūrmalas parks, Jūrmalas iela 2;
2.3. Starts plkst. 11:00.

3. Vecuma grupas.
3.1. Atsevišķas vecuma grupas netiek izdalītas.

4. Distances.
4.1. Īsā distance – 6 km;
4.2. Vidējā distance – 12 km;
4.3. Garā distance – 18 km;

4.4. Sacensību dalībnieki startē no kopēja starta, katras distances dalībnieki veic pusi distances pludmalē turp līdz norādītajai apgriešanās vietai, tad pusi atpakaļ.
4.5. Sacensību dalībnieks reģistrējoties izvēlas savai veiktspējai atbilstošu nūjošanas distanci – 6, 12 vai 18 km.

5. Organizatori
5.1. Sacensības organizē Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde un biedrība ’’Nūjo ar vēju’’;
5.2. Sacensības atbalsta Liepājas pilsētas dome.

6. Distance un laika kontrole
6.1. Trase izplānota galvenokārt pa smilšaino pludmali;
6.2. Trases segums – 100m asfalts un pārējais - pludmales smiltis;
6.3. Sacensību starta laikā transporta kustība Jūrmalas ielas galā būs ierobežota un tiks kontrolēta ar Liepājas pašvaldības policijas darbinieku palīdzību;
6.4. Ūdens punkti trasē tiks izvietoti finišā, kā arī distancē pēc 3km, 6km un 9km;
6.5. Trases shēma apskatāma www.nujo-ar-veju.1s.lv;
6.6. Laika limits:

  • 6 km distancei 90 minūtes,
  • 12 km distancei 150 minūtes;
  • 18 km distancei 200 minūtes.

6.7. Katram dalībniekam laiks tiks fiksēts ar hronometra palīdzību;

7. Dalībnieki
7.1. Liepājas nūjošanas festivālā „Vēju maršs” var pieteikties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma;
7.2. Dalībnieki, kas dzimuši 2010. gadā un jaunāki, distancē dodas tikai kopā ar vecākiem.
7.3. Dalībnieki startē tikai ar nūjošanai paredzētām nūjām.

8. Pieteikšanās un reģistrācija
8.1. Online reģistrācija www.nujo-ar-veju.1s.lv mājas lapā no 16.maija līdz 2016. gada 8. jūnijam, plkst. 24:00.
8.2. Starta numuri tiek piešķirti reģistrācijas kārtībā, katrai distancei būs savas krāsas numurs..
8.3. Nepareizu reģistrācijas datu maiņu iespējams veikt līdz 2017. gada 10. jūnijam plkst. 10:00, par to paziņojot rakstiski sacensību reģistratūrā.

9. Dalības maksa
9.1. Dalība pasākumā ir bezmaksas.
9.2. Dalībā ietilpst trases nodrošināšana, dalībnieka numurs, laika kontrole ar hronometru, finišētāja medaļa, diploms ar rezultātu, mantu glabātuve un izklaides starta/ finiša zonā, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana un citu pakalpojumu sniegšana sacensību laikā.

10. Dalības nodošana citai personai
10.1. Starta numuru nav iespējams nodot citai personai.

11. Numuru saņemšana.
11.1. Numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistratūrā plkst.8.30 -10.30.
11.2. Numura saņemšanai nav iespējams pilnvarot citu personu.

12. Numuru piestiprināšanas noteikumi
12.1. Dalībnieka numurs jāpiestiprina dalībniekam priekšpusē redzamā vietā.
12.2. Dalībnieki starta koridoru ieņem individuāli.
12.4. Distances laikā jāievēro sacensību tiesnešu norādītais maršruts un distances koridors.
12.5. Numurus dalībnieki saglabā piemiņai.

13. Rezultātu apkopošana un publicēšana
13.1. Sacensību rezultāti tiek fiksēti manuāli ar hronometru, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
13.2.Rezultāti tiek publicēti www.nujo-ar-veju.1s.lv mājas lapā ne vēlāk kā 13. jūnijā dalībnieku personīgai zināšanai.
13.3. Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.
13.4. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai Liepājas pilsētas domes sporta pārvaldes vai biedrības „Nūjo ar vēju” mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

14. Apbalvošana
14.1. Visi dalībnieki, kas veiks distanci un iekļausies laika limitā, finišā saņems „Vēju marša” piemiņas medaļas.
14.2. Katrs dalībnieks pēc finiša saņems diplomu par dalību „Vēju maršā” ar savu rezultātu.

15. Latvijas nūjošanas balva.

15.1. Pasākums iekļauts Latvijas Nūjošanas balvas (LNB) ieskaitē un LNB dalībniekiem atkarībā no izvēlētās distances dod 6,12 vai 18 LNB ieskaites punktus.

16. Veselība un drošība
16.1. Sacensību starta un finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
16.2. Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori rekomendē konsultēties ar ģimenes ārstu ikvienu dalībnieku, kas nav pārliecināts par savu veselības stāvokli, lai veiktu izvēlēto nūjošanas distanci.
16.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā.
16.4. Sacensību dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem.
16.5. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā jāievēro nūjošanas nūju lietošanas drošības noteikumi.

17. Pretenzijas
17.1. Pretenzijas tiek pieņemtas 2 stundu laikā pēc dalībnieka finiša. Saņemtās pretenzijas tiks izskatītas nekavējoties.
17.2. Visas pretenzijas par rezultātiem tiks pieņemtas rakstveidā 24 stundu laikā pēc rezultātu publicēšanas iesniedzot sacensību rīkotājiem. Pretenzijas tiks izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

18. Izmaiņas sacensību nolikumā
18.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to informējot festivāla mājas lapā.

Komentāri (0)  |  2017-05-30 02:43  |  Skatīts: 768x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ